składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

FP za pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu

Pracownik młodociany zatrudniony w celu nauki zawodu podlega ubezpieczeniom w ZUS na ogólnych zasadach stosowanych wobec pracowników. Z uwagi jednak na to, że w stosunku do tej grupy ubezpieczonych ustawodawca przewidział niższy poziom ich minimalnego wynagrodzenia, opłacane są za nich składki do ZUS od niższej podstawy wymiaru. To powoduje, że pracodawca generalnie nie opłaca za te osoby składki na Fundusz Pracy.

Ubezpieczenia dla młodocianego

Młodocianym w rozumieniu przepisów prawa pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zasadniczo zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat, jest zabronione. Tak wynika z art. 190 § 1 i 2 Kodeksu pracy, w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2018 r.

Z dniem 1 września 2018 r. ulegnie zmianie art. 190 § 1 K.p. Od tego dnia za młodocianego będzie należało uważać osobę, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zmodyfikowany zostanie również art. 190 § 2 K.p., na mocy którego od 1 września 2018 r. zabronione będzie zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat (a nie jak obecnie - 16 lat).

Pracownik młodociany zatrudniony w celu przygotowania zawodowego (tak jak wszyscy pozostali pracownicy) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Jest nimi objęty w taki sposób od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Dotyczy to także dziecka osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą zatrudnionego przez rodzica na podstawie takiej umowy.

Składki pracownika młodocianego

Za pracownika młodocianego pracodawca rozlicza i opłaca składki ubezpieczeniowe do ZUS. Ustala je na zasadach dotyczących osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla pracownika młodocianego, tak jak dla wszystkich pozostałych osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany u pracodawcy z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego. Niektórych jednak przychodów nie wlicza się do podstawy wymiaru składek społecznych i zdrowotnej pracownika młodocianego (w tym przypadku obowiązują ogólne zasady).

Składki społeczne i zdrowotna są częściowo finansowane przez:

1) pracownika młodocianego:

 • emerytalna - 9,76%, rentowe - 1,5%, chorobowa - 2,45%, zdrowotna - 9% podstawy wymiaru

oraz

2) pracodawcę:

 • emerytalna - 9,76%, rentowa - 6,5%, cała składka wypadkowa (stopa procentowa tej składki ustalana jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych... (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005 ze zm.).

FP za młodocianego

Generalnie za osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę pracodawca, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaca też (z własnych środków) składkę na FP. Podstawę wymiaru składki na ten Fundusz stanowi ta sama kwota, od której naliczane są za pracownika (w tym również młodocianego) składki emerytalno-rentowe (bez stosowania rocznego limitu podstawy ich wymiaru). Przy czym, aby pracodawca naliczał składkę na FP za pracownika, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Jest ona bowiem należna za osobę, która uzyskuje w przeliczeniu na okres miesiąca przychód (stanowiący podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych, bez stosowania jej ograniczenia do kwoty rocznego limitu) w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Takie uregulowanie wynika z art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę dla pełnoetatowego pracownika wynosi 2.100 zł.


Trzeba pamiętać, że w stosunku do pracowników młodocianych określono dolną granicę wysokości ich wynagrodzenia. Uzależniona jest ona od roku nauki (I, II, III) i stanowi odpowiednio 4%, 5% i 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłaszane jest w II miesiącu każdego kwartału. Stąd zmiany stawek wynagrodzeń tych pracowników następują od III miesiąca każdego kwartału (tj. od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia). Wynagrodzenie to w IV kwartale 2017 r. wyniosło 4.516,69 zł. (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 181). Zatem w okresie od 1 marca do 31 maja 2018 r. dolna granica podstawy wymiaru składek ZUS pracownika młodocianego wynosi odpowiednio:

 • 180,67 zł - w I roku nauki,
   
 • 225,83 zł - w II roku nauki,
   
 • 271,00 zł - w III roku nauki.

Jeżeli więc pracodawca ustali pracownikowi młodocianemu wynagrodzenie na powyższym poziomie, wtedy będzie ono niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W takiej sytuacji pracodawca nie będzie miał obowiązku opłacania za niego składki na FP (przykład).

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pracodawca ustalił pracownikowi młodocianemu wynagrodzenie w wyższej kwocie niż obowiązujące go minimum określone dla danego roku nauki. W przypadku gdy będzie ono wynosiło co najmniej tyle, co minimalne wynagrodzenie za pracę, wtedy powstanie obowiązek opłacania za taką osobę składki na FP.

Przykład

Pan Karol zatrudnia pracownika młodocianego w III roku nauki. Z tego tytułu wypłaca tej osobie wynagrodzenie w minimalnej wysokości, tj. ustalonej dla tego roku nauki. Tym samym na koniec kwietnia br. pracownik uzyskał wynagrodzenie w kwocie 271 zł. Od kwoty tej wypłaty p. Karol naliczył pracownikowi młodocianemu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotną do ZUS. Nie naliczył mu jednak składki na FP (271 zł < 2.100 zł).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.)

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.