składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy będącego pracownikiem

Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i z tego tytułu podlegam obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Od 18 stycznia 2016 r. podjąłem pracę na podstawie umowy o pracę. Czy ubezpieczenia społeczne z działalności nadal są dla mnie obowiązkowe?

Nie, jeżeli wynagrodzenie z umowy o pracę podlegające oskładkowaniu wynosi co najmniej tyle ile minimalne wynagrodzenie za pracę.

Obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają pracownicy i osoby prowadzące pozarolniczą działalność (art. 6 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o sus). W razie zbiegu tych dwóch tytułów obligatoryjne ubezpieczenia są tylko ze stosunku pracy, gdy przychód z umowy o pracę stanowiący podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej tyle ile minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 9 ust. 1 i 1a ustawy o sus). Jeśli jednak jest niższy od minimalnego wynagrodzenia, to także z działalności gospodarczej ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe.

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.850 zł, a w przypadku pracownika w pierwszym roku pracy 1.480 zł (tj. 80% z 1.850 zł).

Jak wskazał ZUS w poradniku pt. "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób prowadzących pozarolniczą działalność...": "(...) Osoba spełniająca jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi z tytułu stosunku pracy oraz z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności bądź współpracy przy jej prowadzeniu jest obejmowana tymi ubezpieczeniami wyłącznie ze stosunku pracy, jeżeli:

  • w umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie,
     
  • w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia (co może mieć miejsce w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy) - jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie. (...)".

Zarówno z umowy o pracę, jak i prowadzenia pozarolniczej działalności obowiązkowa jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej, w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Przykład

Przyjmujemy dane z pytania i dodatkowo, że osoba ta podjęła pracę na podstawie umowy o pracę, za wynagrodzeniem 2.700 zł.

Od 18 stycznia 2016 r. podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z umowy o pracę. Od tego też dnia przedmiotowe ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej są dla niej dobrowolne (z umowy o pracę uzyskuje przychód podlegający oskładkowaniu wyższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę).

Gdyby podjęła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem niższym niż minimalne, to z tytułu prowadzonej działalności ubezpieczenia społeczne byłyby nadal obowiązkowe.

Zarówno z działalności, jak i z umowy o pracę obowiązkowa jest składka zdrowotna.

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60