składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016

Składki za emeryta-przedsiębiorcę z tytułu wykonywanych umów zlecenia

Emeryt prowadzi działalność gospodarczą, z której opłaca tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Od przyszłego miesiąca będzie wykonywał równocześnie dwie umowy zlecenia w dwóch różnych firmach. Z każdej umowy jego miesięczne wynagrodzenie będzie wynosiło 1.000 zł. Czy pełne składki ZUS (tj. społeczne i zdrowotną) powinien mieć naliczane tylko z jednej umowy zlecenia? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1001108)

NIE. Z każdej zawartej umowy zlecenia emeryt będzie podlegał obowiązkowo nie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale również ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu). Od wynagrodzenia wypłacanego z obu umów zlecenia będzie więc miał naliczany tzw. pełny ZUS.

Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca, dla którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. przychód podlegający oskładkowaniu) w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z innych tytułów (np. kilku umów zlecenia) podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom również z tych innych tytułów (tu: drugiej umowy zlecenia). Zasady tej nie stosuje się wtedy, gdy łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia (w 2016 r. - 1.850 zł). Takie uregulowanie wynika z art. 9 ust. 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).

W celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalno-rentowych, ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek należy dokonywać odrębnie dla każdego miesiąca.

Trzeba też zaznaczyć, że kwota minimalnego wynagrodzenia nie jest kwotą graniczną podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek dokonuje się jedynie w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalno-rentowych w razie zbiegu określonych tytułów do ubezpieczeń (tu: kilku umów zlecenia) oraz - co ważne - według kolejności ich powstawania.

W omawianym przypadku emeryt z żadnej z zawartych umów zlecenia nie będzie uzyskiwał przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Dlatego więc każdy zleceniodawca powinien:

  • zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz
     
  • naliczać składki społeczne oraz zdrowotną od wypłacanego mu wynagrodzenia.

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60