składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017

Nagroda jubileuszowa dla pracowników wypłacana co 5 lat bez składek ZUS

Nagroda jubileuszowa przysługująca pracownikom w każdą piątą i wielokrotność piątej rocznicy zatrudnienia będzie podlegała wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Składkom ZUS nie podlegają bowiem nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania (zgodnie z obowiązującym w zakładzie pracy regulaminem wynagradzania), przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

(interpretacja Oddziału ZUS w Lublinie z 17 marca 2017 r., znak: WPI/200000/43/237/2017)

Wnioskodawca wskazał, że w ramach zwiększenia atrakcyjności zatrudnienia w jego firmie oraz w celu promocji długoterminowego zatrudnienia wprowadził (od lipca 2016 r.) dla wszystkich pracowników nową regulację dotycząca nagrody jubileuszowej. Prawo do niej przysługuje każdemu pracownikowi w każdą piątą rocznicę rozpoczęcia zatrudnienia w firmie. Jednocześnie wobec faktu, iż spółka w listopadzie 2012 r. przejęła pracowników ze spółki siostry w trybie art. 231 § 3 Kodeksu pracy, okres zatrudnienia w poprzedniej spółce, z której zostali przeniesieni pracownicy, jest wliczany im do stażu uprawniającego do nabycia nagrody jubileuszowej w spółce wnioskodawcy. Stosowne zapisy dotyczące nagrody jubileuszowej zostały dodane do regulaminu pracy. Wnioskodawca uważa, że skoro świadczenie to przysługuje w każdą piątą i wielokrotność piątej rocznicy zatrudnienia pracownika w spółce, tym samym ma charakter periodyczny (powtarzający się co pięć lat) i nie będzie podlegało składkom ZUS. Ponadto zapisy dotyczące nagrody jubileuszowej zostały zawarte w regulaminie wynagradzania oraz regulaminie nagród jubileuszowych.

Nie mając jednak pewności co do swojego stanowiska, Wnioskodawca zwrócił się do organu rentowego o jego potwierdzenie.

ZUS uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy. Nagroda jubileuszowa wypłacona w powyżej wymienionych okolicznościach nie będzie podlegać składkom ubezpieczeniowym.

Organ rentowy przypomniał, że katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (w konsekwencji na ubezpieczenie zdrowotne) został zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.). W myśl zawartych w nim uregulowań, podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat (§ 2 ust. 1 pkt 1)). ZUS dodał, że nagrody jubileuszowe nie są świadczeniami obligatoryjnymi, uregulowanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zasady ich przyznawania i wypłacania wynikają bowiem z obowiązujących u pracodawców regulaminów. Równocześnie, odnosząc się do zasad ich przyznawania, należy przyjąć, iż stanowią one formę świadczenia dodatkowego wynikającego bezpośrednio ze stażu pracy pracownika, do którego prawo nabywa się po przepracowaniu wymaganego okresu.

ZUS zwrócił uwagę, że decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tych świadczeń pieniężnych ze składek ubezpieczeniowych na podstawie wskazanego wyżej przepisu (rozporządzenia składkowego) ustawodawca przypisał periodycznemu (nie częstszemu niż co 5 lat) nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących u pracodawcy. Ponadto prawo do nagrody jubileuszowej oraz zasady (warunki) jej przyznawania powinny zostać uregulowane w zakładowych źródłach prawa pracy (np. regulaminie wynagradzania, czy też zakładowym układzie zbiorowym pracy).

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, iż nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikom:

  • na podstawie zapisów zawartych w regulaminie wynagradzania oraz regulaminie nagród jubileuszowych,
     
  • w każdą piątą i wielokrotność piątej rocznicy zatrudnienia.

Zdaniem ZUS, w omawianym przypadku kwota tej gratyfikacji będzie podlegała wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (oraz ewentualnie na FP i FGŚP) w oparciu o § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia składkowego.

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60