składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015

Składki ZUS od kwoty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Z dniem 9 marca 2015 r. zostanie rozwiązana z pracownikiem umowa o pracę na czas nieokreślony. Wobec tego, że do ustania zatrudnienia nie wykorzysta on urlopu wypoczynkowego, na koniec tego miesiąca wypłacimy mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy od kwoty tej wypłaty mamy obowiązek naliczyć, a następnie opłacić składki ZUS (społeczne, zdrowotną i FP oraz FGŚP)?

Składki ZUS od kwoty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
rys. Składki ZUS od kwoty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

TAK. Od kwoty wypłaconego pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracodawca naliczy i opłaci składki ZUS.

Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownik nabywa w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Reguluje to art. 171 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502).

Podstawę wymiaru składek ZUS dla pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o pdof, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Tak wynika z art. 18 ust. 1art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121) oraz art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy jest przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o pdof. Zatem pracodawca powinien uwzględnić jego wysokość w podstawie wymiaru składek zarówno społecznych, jak i zdrowotnej pracownika. Tym samym podlega on wliczeniu do podstawy wymiaru składek na FP i FGŚP.

Co istotne, ekwiwalent, o którym mowa, wlicza się do podstawy wymiaru składek ZUS również wtedy, gdy został on wypłacony (bądź postawiony do dyspozycji pracownika) po rozwiązaniu z nim umowy o pracę. O tym bowiem, czy wypłata stanowi przychód ze stosunku pracy nie decyduje faktyczne pozostawanie danego pracownika w zatrudnieniu w momencie dokonania przez pracodawcę wypłaty. Istotne jest tu to, że przychód ten został osiągnięty przez daną osobę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Wyliczone składki ubezpieczeniowe wykazać należy w raporcie ZUS RCA sporządzonym za miesiąc, w którym dokonana zostanie jego wypłata.

Przy czym, jeśli zostanie on pracownikowi wypłacony w tym samym miesiącu, w którym ustało jego zatrudnienie, wówczas jako kod tytułu ubezpieczenia pracownika w tym raporcie należy wpisać 01 10 X X. Gdy wypłata ekwiwalentu nastąpi w następnym miesiącu po ustaniu zatrudnienia, wtedy należy podać kod tytułu ubezpieczenia 30 00 X X.

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60