składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015

Składka na Fundusz Pracy i FGŚP tylko za okres obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych

Z naszą pracownicą przebywającą obecnie na dodatkowym urlopie macierzyńskim zawarliśmy umowę zlecenia. Czy od wynagrodzenia z tej umowy należy opłacać składki na Fundusz Pracy i FGŚP?

Nie. Składkę na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Tak stanowi art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149). Także składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłaca się za pracowników, do których zalicza się m.in. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Powyższe wynika z art. 10 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272 z późn. zm.).

Osoba, o której mowa w pytaniu, z tytułu umowy zlecenia podlega dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1c ustawy o sus osoby wykonujące m.in. umowę zlecenia, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z umowy zlecenia.

Zgodnie z wyjaśnieniem ZUS umowa zlecenia zawarta z własną pracownicą w okresie przebywania na urlopie związanym z rodzicielstwem i pobierania z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego dla celów ubezpieczeń jest traktowana na takich samych zasadach jak zawarta z osobą obcą, o czym pisaliśmy w UiPP nr 5/2015, str. 15-16.

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60