składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015

Składki ZUS od dodatków za nadgodziny wypracowane we wcześniejszym miesiącu

Pod koniec lutego 2015 r. dokonaliśmy wypłaty dodatków za godziny nadliczbowe, które wystąpiły w styczniu br. Kiedy uwzględnić te kwoty w podstawie wymiaru składek ZUS?

Składki ZUS od dodatków za nadgodziny wypracowane we wcześniejszym miesiącu
rys. Składki ZUS od dodatków za nadgodziny wypracowane we wcześniejszym miesiącu

 

Pracodawca powinien uwzględnić wypłacone pracownikowi dodatki za godziny nadliczbowe w podstawie wymiaru składek ZUS za luty 2015 r. Niewykluczone jest jednak, że w okolicznościach wskazanych w pytaniu pracodawca popadł w opóźnienie w wypłacie tych dodatków.

W myśl art. 85 K.p. wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie płatne w cyklach miesięcznych wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Termin ten dotyczy wszystkich składników wynagrodzenia, do których prawo zostało nabyte w danym miesiącu kalendarzowym. Jedynie składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc (np. dodatki za godziny nadliczbowe z przekroczenia normy tygodniowej w dłuższym niż miesięczny okresie rozliczeniowym) wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy.

W przypadku opóźnienia pracownik może żądać odsetek, a jeżeli poniósł z powodu tego opóźnienia szkodę, także odszkodowanie (art. 471481 K.c. w związku z art. 300 K.p.). Ponadto pracodawca, który wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę, może być ukarany grzywną (art. 282 § 1 pkt 1 K.p.).

Powyższe nie ma natomiast wpływu na termin rozliczenia składek ZUS. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracownika u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (z zastrzeżeniem niemającym znaczenia dla omawianej kwestii). Pracodawca w raporcie ZUS RCA (także w deklaracji ZUS DRA) uwzględnia należne składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji pracownika, od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego deklaracja dotyczy, wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek. Tym samym w raporcie ZUS RCA sporządzonym za luty 2015 r. pracodawca powinien wykazać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wszystkich wypłat podlegających oskładkowaniu dokonanych w lutym 2015 r. - bez względu na to za jaki okres wypłata ta nastąpiła.

Zwracamy uwagę! Gdyby pracownik zażądał od pracodawcy odsetek z tytułu opóźnienia, to kwota tych odsetek nie podlegałaby oskładkowaniu.

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60