składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015

Składki ZUS z tytułu urlopu ojcowskiego przedsiębiorcy - ojca dziecka

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, z tytułu której opłacam m.in. dobrowolną składkę chorobową. Chcę skorzystać z urlopu ojcowskiego. Jakim ubezpieczeniom w ZUS będę podlegał w czasie przebywania na tym urlopie? Dodam, że zatrudniam pracowników i na ten czas nie będę zawieszał prowadzenia swojej działalności gospodarczej.

W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego Czytelnik, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, powinien zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. W okresie tym nie będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym z działalności gospodarczej.

Chociaż osobie prowadzącej działalność gospodarczą, niebędącej pracownikiem, nie przysługuje urlop ojcowski, z takiego 2-tygodniowego urlopu może jedynie skorzystać pracownik - ojciec wychowujący dziecko. Tak wynika z art. 1823 Kodeksu pracy. Czytelnik jednak, jako osoba prowadząca działalność pozarolniczą, może ubiegać się o przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego. Prawo takie przysługuje mu na podstawie art. 29 ust. 5a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159).

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński podlega z tego tytułu obowiązkowo tylko ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Pobieranie tego świadczenia nie stanowi natomiast tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalno-rentowych i rozliczenia składek na te ubezpieczenia takiej osoby dokonuje płatnik tego zasiłku (tu: ZUS).

Z kolei prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego (tu: za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego) nie jest dla przedsiębiorcy tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Z tytułu prowadzenia firmy podlega on jednak w tym czasie obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dlatego też z racji wykonywanej działalności gospodarczej musi w tym okresie opłacać za siebie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

UWAGA! W czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorca z działalności gospodarczej może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Jak wynika z powyższego, po nabyciu prawa do zasiłku macierzyńskiego zmieni się dla Czytelnika rodzaj ubezpieczeń, jakim będzie on podlegać w tym okresie z racji prowadzenia własnej firmy. O fakcie tym powinien poinformować ZUS. O zmianie takiej zawiadamia się organ rentowy poprzez wyrejestrowanie siebie z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZWUA, a następnie ponowne zgłoszenie na formularzu:

  • ZUS ZZA - gdy z tytułu prowadzonej firmy podlegać będzie wyłącznie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, bądź
     
  • ZUS ZUA - jeśli z racji prowadzonej firmy przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (obowiązkowe będzie dla niego wtedy ubezpieczenie wypadkowe) i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego (za okres urlopu ojcowskiego) Czytelnik z tytułu działalności gospodarczej będzie podlegał wyłącznie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, wówczas za każdy miesiąc kalendarzowy powinien przekazywać za siebie do ZUS raport ZUS RZA z rozliczoną składką zdrowotną. W przypadku jednak, gdy z firmy przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, wtedy będzie składał za siebie raport ZUS RCA. Rozliczać w nim będzie składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe (i obowiązkową składkę na ubezpieczenie wypadkowe) oraz składkę zdrowotną. Oczywiście raporty te, wraz z raportami za zatrudnionych pracowników, dołączy do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i jako komplet dokumentów rozliczeniowych przekaże do ZUS.

Aktywne druki i formularze
Wymienione wzory druków ZUS
dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Składki ZUS

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60