składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015

Składki na FP i FGŚP za pracownicę powracającą z urlopu z tytułu urodzenia dziecka

Jedna z naszych pracownic zakończyła przebywanie na dodatkowym urlopie macierzyńskim dnia 23 listopada br. Od 24 listopada do 31 grudnia 2015 r. osoba ta wykorzystuje urlop wypoczynkowy. Czy od kwoty wynagrodzenia wypłaconego jej w listopadzie 2015 r. mamy obowiązek opłacić za nią składki na FP i FGŚP, czy już od tego miesiąca przysługuje nam ulga w ich opłacie?

Zwolnienie w opłacie składek na fundusze pozaubezpieczeniowe, tj. Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przysługuje pracodawcy począwszy od wszelkich oskładkowanych przychodów, które pracownica otrzyma po 30 listopada 2015 r., niezależnie od tego, jakiego okresu wypłaty te będą dotyczyć. Wobec tego od wynagrodzenia wypłaconego pracownicy w listopadzie 2015 r. zakład pracy ma obowiązek wyliczyć i opłacić składki na FP i FGŚP.

Zasadniczo za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę pracodawca opłaca składki na FP i FGŚP. Stanowi o tym art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.) oraz z art. 9 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272 ze zm.).

Przepisy prawne
Treść wymienionych ustaw dostępna jest
w serwisie www.przepisy.gofin.pl
w dziale Ubezpieczenia i świadczenia

Za pewną grupę pracowników pracodawcy przysługuje okresowe zwolnienie w opłacie składek na FP i FGŚP. Nie opłaca się bowiem składek na te Fundusze za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu z tytułu urodzenia dziecka. Chodzi tu o urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski lub urlop wychowawczy. Zwolnienie z opłaty składek na FP i FGŚP za takich pracowników przysługuje mu przez okres 36 miesięcy, liczy się go od pierwszego miesiąca po powrocie pracownika z wymienionych urlopów. Przy czym okres 36 miesięcy omawianego zwolnienia biegnie w każdym okresie po powrocie pracownika z jednego z wymienionych urlopów, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło jego zakończenie. Takich wyjaśnień udzielił ZUS na swojej stronie internetowej w poradniku pt. "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych".

Dla prawidłowego ustalenia początkowego okresu przysługującego pracodawcy zwolnienia z opłaty składek na wskazane Fundusze nie bierze się pod uwagę faktycznej daty powrotu pracownicy do pracy po wykorzystanym przez nią urlopie wypoczynkowym. Istotne znaczenie ma tutaj data zakończenia przez nią korzystania z urlopu związanego z rodzicielstwem. Tak też wyjaśnia ZUS w powyższym poradniku, wskazując w nim, że:

"Gdy bezpośrednio po powrocie z urlopu (w związku z urodzeniem dziecka - przyp. red.) pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego, dni wolnych od pracy z tytułu opieki nad członkiem rodziny lub zwolnienia lekarskiego, należy uznać, że jego powrót do pracy nastąpił po zakończeniu urlopu, a nie od daty faktycznego podjęcia pracy po zakończonym urlopie wypoczynkowym, czy okresie niezdolności do pracy z powodu choroby".

Z pytania wynika, iż pracownica zakończyła przebywanie na dodatkowym urlopie macierzyńskim w dniu 23 listopada 2015 r. Następnie od 24 listopada do 31 grudnia 2015 r. wykorzystuje przysługujący jej urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że w tym przypadku zwolnienie z opłacania za nią składek na FP i FGŚP przysługuje pracodawcy w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2018 r.

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60