składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1179) z dnia 1.10.2023

Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników młodocianych

Zatrudniamy pracowników młodocianych. W jaki sposób rozliczyć ich wynagrodzenie? Czy przy rozliczaniu wynagrodzeń młodocianych należy naliczać składkę zdrowotną?

Co do zasady, pracodawca nalicza młodocianemu składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jednak podlega ona obniżeniu do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek, obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PDOF w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych

Pracownikowi młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS (§ 19 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania - Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Nowe prawo

Od 1 września 2023 r. wzrosły minimalne stawki wynagrodzenia przysługującego pracownikowi młodocianemu. Aktualnie, zgodnie z § 19 ust. 2 ww. rozporządzenia, wynoszą one:

 • nie mniej niż 8% - w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
 • nie mniej niż 9% - w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
 • nie mniej niż 10% - w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

Z kolei młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia (§ 20 ww. rozporządzenia).

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 r. wyniosło 7.005,76 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 831), w związku z czym wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych w okresie od 1 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r., wynosi nie mniej niż:

 • 560,46 zł - w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia,
 • 630,52 zł - w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia,
 • 700,58 zł - w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia,
 • 490,40 zł - w trakcie przyuczania do wykonywania określonej pracy.

Wynagrodzenie młodocianego a PIT

Wynagrodzenie pracownika młodocianego zatrudnionego na umowę o pracę w celu nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF. Zasadniczo od wynagrodzenia pracownika pracodawca (płatnik) nalicza i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy. Ten obowiązek nie dotyczy jednak pracodawcy wypłacającego wynagrodzenie pracownikowi młodocianemu, gdyż obejmuje je tzw. ulga dla młodych. W jej ramach zwolnieniu z PIT podlegają m.in. przychody ze stosunku pracy otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Wynagrodzenie młodocianego w skali roku podatkowego "mieści się" w ww. limicie, zatem zasadniczo pracodawca nie ma obowiązku poboru zaliczki na PIT. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy młodociany złoży pracodawcy wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych, na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o PDOF.

Oskładkowanie wynagrodzenia młodocianych

Od wypłacanego młodocianemu wynagrodzenia pracodawca rozlicza składki ZUS na ogólnych zasadach dotyczących pracowników. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, co do zasady, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o PDOF z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Pracodawca naliczając pracownikowi młodocianemu składkę zdrowotną powinien mieć na uwadze art. 83 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie m.in. art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF (tj. w ramach ulgi dla młodych) jest wyższa od kwoty stanowiącej zaliczkę na podatek dochodowy, obliczoną zgodnie z przepisami ustawy o PDOF w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty.

Przypomnijmy, iż w stanie prawnym na dzień 31 grudnia 2021 r. obowiązywała stawka podatku w wysokości 17% i kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 43,76 zł. Odnosząc się do zasad obliczania w 2022 r. hipotetycznej zaliczki na podatek Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) wyjaśniło:

"(...) kwotę 43,76 zł płatnik odlicza od zaliczki, jeśli w 2022 r. ma prawo do stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (na podstawie PIT-2). Analogicznie płatnik postępuje z kosztami. Jeśli w 2022 r. płatnik stosuje (na wniosek podatnika) podwyższone koszty albo nie stosuje żadnych kosztów, to obliczając zaliczkę według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2021 r., zachowuje te same zasady (stosuje podwyższone koszty albo nie stosuje żadnych kosztów). (...)"

Takie same zasady należy stosować w 2023 r.

Dodajmy, iż od wynagrodzenia młodocianego wypłacanego zgodnie z § 19 ww. rozporządzenia pracodawca nie nalicza składki na FP (i FS), natomiast jest zobowiązany do naliczenia składki na FGŚP.

Przykład

Pracodawca zatrudnia na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych w I, II i III roku nauki. Młodocianym przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek.

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzeń pracowników młodocianych w I, II i II roku nauki:

Wiersz Wyszczególnienie I rok nauki II rok nauki III rok nauki
1 Wynagrodzenie za pracę: 560,46 zł 630,52 zł 700,58 zł
2 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 560,46 zł 630,52 zł 700,58 zł
3 Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 2 × 9,76% + wiersz 2 × 1,5% + wiersz 2 × 2,45%): 76,84 zł 86,45 zł 96,05 zł
4 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 2 - wiersz 3): 483,62 zł 544,07 zł 604,53 zł
5 Składka na ubezpieczenie zdrowotne (obniżona do wysokości zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2021 r.): 0 zł 6,22 zł 16,59 zł
6 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, po zaokrągleniu do pełnych zł: 234 zł 294 zł 355 zł
7 Zaliczka na podatek: 0 zł 0 zł 0 zł
8 Kwota do wypłaty: 483,62 zł 537,85 zł 587,94 zł

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.