składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023

Składki ZUS od wynagrodzenia określonego w stawce godzinowej zleceniobiorcy

W spółce z o.o. umowę zlecenia wykonuje osoba, która z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym (bez chorobowego) i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W umowie odpłatność określono w stawce godzinowej (23 zł/godz.). W marcu 2023 r. wykonywała ona umowę tylko przez 42 godziny i uzyskała wynagrodzenie w wysokości 966 zł. Czy ustalając składkę zdrowotną, należało zastosować art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej? Czy należy opłacić za nią składkę na FP? Nadmieniamy, że zleceniobiorca złożył oświadczenie PIT-2 uprawniające zleceniodawcę do stosowania kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 300 zł.

Nie, gdyż składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niższa od kwoty zaliczki na podatek dochodowy obliczonej na dzień 31 grudnia 2021 r., zatem art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej nie miał zastosowania. Składka na FP (także na FS) nie była należna.

Powołany wyżej przepis stanowi, że w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13 ustawy zdrowotnej (m.in. zleceniodawcę), zgodnie z przepisami art. 79art. 81 tej ustawy, jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z art. 83 ust. 2b ustawy zdrowotnej (tj. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o pdof w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty.

Dla potrzeb stosowania art. 83 ust. 1 i 2b ustawy zdrowotnej trzeba więc uwzględnić przepisy ustawy o pdof, w tym parametry podatkowe, obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r. W obowiązującym wówczas stanie prawnym przepisy ustawy o pdof nie pozwalały zleceniodawcy przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy pobieranej od wynagrodzenia zleceniobiorcy do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę, dlatego też uważamy, że nie może jej przyjąć dla celów stosowania art. 83 ust. 1 i 2b ustawy zdrowotnej. Natomiast obliczając zaliczkę na podatek należy zastosować stawkę podatku w wysokości 17%.

Zwracamy uwagę! Na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2023 r. art. 31b ustawy o pdof, w przypadku obliczania zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych m.in. w art. 41 ust. 1 ustawy o pdof, płatnik pomniejsza zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli podatnik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia.

`
Na temat opodatkowania wynagrodzenia zleceniobiorcy w 2023 r. pisaliśmy w UiPP nr 2/2023, str. 5.

Oświadczenie to może złożyć nie więcej niż trzem płatnikom, wskazując w nim, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą: 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) albo 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł), albo 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł).

Przyjmując założenia z pytania, rozliczenie składkowo-podatkowe wypłaconego zleceniobiorcy wynagrodzenia za marzec br. przedstawiało się następująco:

wyszczególnienie wiersz rozliczenie
składkowo-
-podatkowe
kwota wynagrodzenia - 1 - 966,00 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: wiersz 1 - 2 - 966,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania z wynagrodzenia: wiersz 2 x 9,76% + wiersz 2 x 1,5% - 3 - 108,77 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: wiersze 1 - 3 - 4 - 857,23 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania z wynagrodzenia: wiersz 4 x 9% - 5 - 77,15 zł
koszty uzyskania przychodu: (wiersze 1 - 3) x 20% - 6 - 171,45 zł
kwota zmniejszająca zaliczkę - 7 - 300,00 zł
podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy: wiersze 1 - 6 - 3, po zaokrągleniu - 8 - 686,00 zł
kwota zaliczki na podatek dochodowy: wiersz 8 x 12% - wiersz 7, po zaokrągleniu - 9 - nie wystąpi
kwota do wypłaty: wiersze 1 - 3 - 5 - 9 - 10 - 780,08 zł

Uwaga: Zaliczka na podatek dochodowy obliczona zgodnie z przepisami ustawy o pdof w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 116,62 zł (686 zł x 17%), a więc jest wyższa niż składka na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 77,15 zł.

Płatnik składek od uzyskanego przez zleceniobiorcę wynagrodzenia opłaca z własnych środków część składek na ubezpieczenia społeczne oraz przyjmując, że zleceniobiorca nie ukończył co najmniej 55 lat - kobieta, 60 lat - mężczyzna, składkę na FGŚP. Nie opłaca natomiast składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, gdyż podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych jest niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Składki na Fundusz Pracy (także Fundusz Solidarnościowy) ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm. i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.). Jeżeli w umowie zlecenia określono wynagrodzenie za jej wykonanie np. w stawce godzinowej, to dla ustalenia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy nie dokonuje się przeliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na okres miesiąca. W takim przypadku o powinności jej zapłaty decyduje wysokość przychodu osiągniętego w tym miesiącu, stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (por. poradnik ZUS pt. "Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy...", dostępny na stronie internetowej www.zus.pl).

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.