składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1189) z dnia 10.01.2024

Zwrot części kosztów z tytułu pobytu pracownika w sanatorium a składki ZUS

Jeden z naszych pracowników odbył turnus w prywatnym sanatorium. W regulaminie wynagradzania znajduje się zapis, że na wniosek pracownika, udokumentowany skierowaniem na leczenie sanatoryjne, pracodawca pokrywa 50% kosztów pobytu pracownika w sanatorium. Pracownik ten złożył wniosek o wypłatę środków z tytułu pobytu w sanatorium. Pracodawca zaakceptował wniosek i dokonał wypłaty ze środków obrotowych. Czy powinniśmy naliczyć składki ZUS od tej wypłaty? Nadmieniamy, iż pracownik uzyskał przychód ze stosunku pracy z tego tytułu.

Tak. W sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca powinien naliczyć składki ZUS od zwrotu pracownikowi części kosztów z tytułu pobytu w sanatorium.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o PDOF, osiągany u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W podstawie wymiaru ww. składek nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłków, a także przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 728 ze zm.), zwanego rozporządzeniem składkowym.

Z kolei do ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tym że m.in. uwzględnia się w niej wynagrodzenie chorobowe oraz pomniejsza się ją o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez pracownika, potrącone przez pracodawcę ze środków pracownika (art. 81 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego, podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Jak wyjaśnia organ rentowy, na podstawie tej regulacji ze zwolnienia z oskładkowania korzystają jedynie te przychody, które:

 • wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,
 • przybierają postać niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi).

Korzyść materialna, o której mowa w tym przepisie, pojawia się wówczas, gdy pracodawca dokonuje zakupu towarów lub udostępnia korzystanie z usług po cenie niższej od tej, do której pracownik byłby zobowiązany w przypadku osobistego nabycia tych dóbr.

W sytuacji opisanej w pytaniu pracownik sam nabył usługę w postaci pobytu w sanatorium, a następnie pracodawca dokonał mu zwrotu części kosztów poniesionych na ten cel. Zwrot środków nastąpił w formie pieniężnej, a zatem zwolnienie składkowe, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia, nie będzie miało tu zastosowania. Tym samym od środków pieniężnych wypłaconych pracownikowi z tytułu zwrotu części kosztów pobytu w sanatorium, pracodawca powinien naliczyć pracownikowi składki ZUS.

Takie stanowisko znajdziemy również w interpretacji indywidualnej ZUS (Oddział w Gdańsku) z 1 sierpnia 2023 r., nr DI/100000/43/645/2023, w podobnym stanie faktycznym. W układzie zbiorowym pracy znajdował się zapis, iż na wniosek pracownika, udokumentowany skierowaniem na leczenie sanatoryjne pracodawca pokrywa ze środków obrotowych 90% kosztów pobytu pracownika w sanatorium. Pracodawca na wniosek pracownika, który odbył turnus w sanatorium, zwrócił mu ww. koszty. W interpretacji tej organ rentowy stwierdził:

"(...) Z konstrukcji tego przepisu (§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego - przyp. red.) wynika, że aby móc zastosować wskazane wyłączenie, korzyść uzyskana przez pracownika musi mieć formę niepieniężną.

Wnioskodawca w przedmiotowym wniosku wskazał, że pracownik odbył turnus w prywatnym sanatorium, a pracodawca zaakceptował jego wniosek o zwrot 90% kosztów pobytu. Świadczenie pracodawcy będzie polegało na dokonaniu na rzecz pracownika wypłaty ze środków obrotowych przedsiębiorstwa. Świadczenie, o którym mowa w przedmiotowym wniosku, ma formę pieniężną. W sytuacji gdy to pracownik dokonuje zakupu artykułu, przedmiotu bądź usługi, a następnie otrzymuje zwrot kwoty wydatkowanej na ten zakup bądź jej części, nie można zastosować wyłączenia przewidzianego w § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia (składkowego - przyp. red.)."

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.