składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS plus

1) Osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG od 8 września 2022 r. do 6 września 2023 r. pobierała zasiłek macierzyński (zgłoszona do ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia 05 80 0 0). Z dniem 31 sierpnia br. zakończył się okres korzystania z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. W jakim terminie powinna zgłosić się do ubezpieczeń społecznych po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, aby skorzystać z małego ZUS plus?

Osoba z pytania może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS plus dopiero od 1 stycznia 2024 r., przyjmując, że spełni warunki określone w art. 18c ustawy o sus i w wymaganym terminie przekaże do ZUS stosowne dokumenty.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego z tej działalności podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast ubezpieczenia społeczne są dla niej dobrowolne. W okolicznościach przedstawionych w pytaniu nie przystąpiła ona do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, natomiast do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosiła się z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 80. Kod ten przewidziany jest dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego. Na podstawie art. 82 ust. 9a ustawy zdrowotnej, była więc zwolniona z opłacania składki zdrowotnej.

Ważne: Składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie jest opłacana przez osobę, której zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego (czyli aktualnie kwoty 1.000 zł).

Omawiane zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej następuje począwszy od pierwszego dnia:

 • miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało prawo do zasiłku macierzyńskiego, gdy osoba prowadząca działalność nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego w trakcie miesiąca,
 • danego miesiąca, jeśli osoba prowadząca działalność nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego od pierwszego dnia tego miesiąca,

a wygasa z końcem ostatniego dnia miesiąca, za który w całości przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego.

W związku z tym, osoba z pytania z tej ulgi korzystała do 31 sierpnia 2023 r. Od 1 września 2023 r. powinna zostać zgłoszona do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 0 0, a od 7 września 2023 r., tj. od dnia następującego po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego - także do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. O zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, płatnik składek zawiadamia ZUS poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń zawierającego prawidłowe dane. Za wrzesień br. obowiązana jest więc opłacić składkę zdrowotną, a za okres od 7 września br., także składki na ubezpieczenia społeczne. Składki na ubezpieczenia społeczne powinna ustalić od podstawy wymiaru, którą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli od kwoty nie niższej niż 4.161 zł. Przy czym na mocy art. 18 ust. 10 ustawy o sus za wrzesień br. najniższa podstawa wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 18 ust. 9 ustawy o sus. W tym celu dzieli się ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu (tu liczbę dni, za które nie przysługuje zasiłek macierzyński, czyli 24 dni).

W 2023 r. osoba z pytania nie może skorzystać z małego ZUS plus. Zgodnie bowiem z art. 36 ust. 14a ustawy o sus, o zmianie w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń dotyczącej tytułu ubezpieczenia związanego ze sposobem obliczania podstawy wymiaru składek, o którym mowa w art. 18c ust. 1 ustawy o sus (czyli w wysokości uzależnionej od dochodu), ubezpieczony zawiadamia ZUS przez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń zawierającego prawidłowe dane w terminie:

 • do końca stycznia danego roku kalendarzowego, jeżeli zmiana w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu następuje w styczniu tego roku, przy czym jeżeli termin ten jest krótszy niż 7 dni, ubezpieczony dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany,
 • 7 dni od zaistnienia zmiany - w pozostałych przypadkach.

Osoba prowadząca działalność, o której mowa, nie dokonała zgłoszenia do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla osób prowadzących działalność gospodarczą korzystających z małego ZUS plus, tj. 05 90 0 0 w wymaganym terminie, czyli do końca stycznia 2023 r., co traktowane jest jako rezygnacja z tego uprawnienia w bieżącym roku. Powyższe stanowisko potwierdził również ZUS w odpowiedzi z 9 sierpnia 2022 r. na pytanie naszego Wydawnictwa w tej sprawie.


2) Osoba prowadząca działalność gospodarczą w 2023 r. wysłała do ZUS zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 0 0 po terminie. Czy to oznacza, że utraciła prawo do skorzystania z tego uprawnienia także w latach następnych?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą z pytania nie ma prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS plus w 2023 r. Natomiast, jeśli spełni warunki określone w art. 18c ustawy o sus, to z tego uprawnienia będzie mogła skorzystać w latach następnych, mając na uwadze terminowe powiadomienie ZUS o zmianie w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń dotyczącej tytułu ubezpieczenia związanego ze sposobem obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uzależnionej od dochodu, czyli np. z 05 10 0 0 na 05 90 0 0.

Wspomnijmy, że przepisy art. 18c ustawy o sus nie mają zastosowania do osób, które lub do których:

 • w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i które korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.),
 • spełniają warunki określone w art. 18a ustawy o sus,
 • w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,
 • w poprzednim roku kalendarzowym także prowadziły pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2-5 ustawy o sus,
 • wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • ustalały podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z art. 18c ustawy o sus przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (patrz też m.in. UiPP nr 17/2023, str. 11); do powyższych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym osoba odpowiednio ustalała podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem lub prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy.

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.