składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016

Dzień zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Jedna z zatrudnionych pracownic poinformowała mnie, że jej mąż od 1 maja 2016 r. nigdzie nie pracuje, nie jest też zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Z tego względu wystąpiła z wnioskiem o zgłoszenie go do ubezpieczenia zdrowotnego (jako członka rodziny). Czy powinnam go zgłosić do tego ubezpieczenia od 1 maja br., czy dokonać tego z dniem otrzymania informacji w tej sprawie od pracownicy?

Pracodawca powinien zgłosić męża pracownicy do ubezpieczenia zdrowotnego - jako członka jej rodziny - od dnia nabycia przez niego uprawnień do dokonania takiego zgłoszenia. Przy czym ubezpieczeniu temu podlega wyłącznie taka osoba, która nie ma własnego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym oraz nie jest uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

Zasadą jest, że każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązana jest zgłosić do niego uprawnionych członków rodziny (patrz ramka). Z tym że osoby, które nie zgłaszają się do tego ubezpieczenia same (np. pracownicy), informują podmiot właściwy (tu: pracodawcę) o konieczności dokonania zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Stanowi o tym art. 67 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przedmiotowego zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZCNA. Jak wyjaśnia ZUS na swojej stronie internetowej www.zus.pl, data podawana w bloku IV.A/V.A w polu 02. tego druku składanego w trybie zgłoszenia to data uzyskania przez daną osobę statusu członka rodziny. Nie może ona być wcześniejsza niż:

 • dzień objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osoby podlegającej temu ubezpieczeniu obowiązkowo lub dobrowolnie, zgłaszającej danego członka rodziny oraz
   
 • data spełnienia warunków określonych w ustawie.

Co ważne, nie jest to data uzyskania prawa do nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Dla tych celów istotny jest bowiem dzień zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Aktywne druki i formularze Druk ZUS ZCNA dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl w dziale Składki ZUS

Z uwagi na to, iż mąż pracownicy, o której mowa w pytaniu, nie pracuje od 1 maja 2016 r., tym samym od tego dnia nie ma tytułu do objęcia go ubezpieczeniem zdrowotnym. Dzień ten należy więc uznać za datę nabycia przez niego uprawnień do zgłoszenia go do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

Członkowie rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego:
 • dziecko (własne, małżonka, przysposobione), wnuk, dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
   
 • małżonek,
   
 • wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Tak stanowi art. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60