składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej przedsiębiorcy z ustalonym prawem do renty

1) Od czerwca br. prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu (jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy). Wobec tego, że mam ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, czy z działalności przysługuje mi zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej?

Czytelnik może być zwolniony z opłacania składki zdrowotnej po spełnieniu warunków określonych w art. 82 ust. 8 ustawy zdrowotnej. Zgodnie z powołanym przepisem, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności przez osobę, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, w przypadku gdy osoba ta:

  • uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub
     
  • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Pod pojęciem świadczenie emerytalne lub rentowe, o którym mowa wyżej, należy rozumieć kwotę odpowiednio emerytury lub renty wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym, a w przypadku renty rodzinnej, także z dodatkiem dla sieroty zupełnej. W kwocie świadczenia nie uwzględnia się innych dodatków, zasiłków, świadczeń pieniężnych, ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego.

Na podstawie powołanego przepisu, Czytelnik byłby zwolniony z opłacania składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, jeśli jego świadczenie rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty 1.850 zł oraz:

  • uzyskuje dodatkowe przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 441,28 zł (50% kwoty najniższej emerytury, która obecnie wynosi 882,56 zł) lub
     
  • z działalności opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Fakt, że Czytelnik uzyskuje przychody z umowy o pracę nie ma wpływu na korzystanie z ulgi w opłacaniu składki zdrowotnej z działalności na podstawie art. 82 ust. 8 ustawy zdrowotnej.

Przykład

Osoba z ustalonym prawem do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy równocześnie prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z działalności podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ jest ona zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W czerwcu br. z działalności uzyskała przychody w kwocie 430 zł.

Zakładając, że jej świadczenie rentowe nie przekracza 1.850 zł, za czerwiec br. jest ona zwolniona z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ w tym miesiącu z działalności uzyskała przychody w kwocie nieprzekraczającej 50% kwoty najniższej emerytury (430 zł < 441,28 zł).

Gdyby w kolejnym miesiącu osoba ta uzyskała przychód wyższy niż 50% kwoty najniższej emerytury, to za ten miesiąc obowiązana byłaby opłacić za siebie składkę zdrowotną.


2) Czy przedsiębiorca, o którym mowa w pytaniu 1, spełniający warunki do zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej z tytułu działalności gospodarczej powinien wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego?

Nie. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, mająca ustalone prawo do renty (lub emerytury), która spełnia warunki wymienione w art. 82 ust. 8 ustawy zdrowotnej, z działalności podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, z tym że jest zwolniona z opłacania tej składki. Dlatego też powinna zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA, a następnie przekazywać do ZUS co miesiąc dokumenty rozliczeniowe, w których wykazuje podstawę wymiaru składki zdrowotnej w wysokości, o której mowa w art. 81 ust. 2 ustawy zdrowotnej, czyli w bieżącym roku w kwocie 3.210,60 zł oraz składkę w wysokości "0". Jeśli zaś w danym miesiącu osoba ta nie spełnia warunków uprawniających do zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej, to w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za ten miesiąc wykazuje podstawę wymiaru składki zdrowotnej i kwotę tej składki.

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60