składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017

Składka zdrowotna przedsiębiorcy pobierającego niski zasiłek macierzyński

Osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzymuje z ZUS zasiłek macierzyński w wysokości podwyższonej do kwoty świadczenia rodzicielskiego (tj. do 1.000 zł). Czy przysługuje jej w związku z tym zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1091037)

TAK. Pobierając zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej 1.000 zł, przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania za siebie składki zdrowotnej.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą pobierająca zasiłek macierzyński, nie podlega - jako przedsiębiorca - obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. W czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorca jest objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z tytułu pobierania tego zasiłku. Natomiast z racji prowadzonej firmy obowiązkowo podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, a do ubezpieczeń emerytalno-rentowych może przystąpić dobrowolnie, na swój wniosek.

Jeśli przedsiębiorca nie wnioskuje o przystąpienie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych, to na okres pobierania zasiłku macierzyńskiego powinien:

  • wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na druku ZUS ZWUA od dnia przyznania mu prawa do zasiłku macierzyńskiego, a następnie
     
  • zgłosić się na druku ZUS ZZA, z tym samym dniem, do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Gdy - tak jak w przypadku, o którym mowa w pytaniu - przedsiębiorca pobiera zasiłek macierzyński w kwocie nieprzekraczającej miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego wynoszącego 1.000 zł, wówczas faktycznie jest zwolniony z opłacania za siebie składki zdrowotnej z racji prowadzonej firmy. Jeśli jednak prawo do zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorca nabędzie w trakcie miesiąca, to zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługuje mu począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało prawo do zasiłku macierzyńskiego. Prawo do tego zwolnienia wygaśnie natomiast z końcem ostatniego dnia miesiąca, za który w całości będzie przysługiwało przedsiębiorcy prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Przedsiębiorca korzystający z omawianej preferencji powinien być zgłoszony w ZUS z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia, tj. 05 80. Ponownie więc powinien dokonać wyrejestrowania na druku ZUS ZWUA z ubezpieczenia zdrowotnego z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, aby następnie powtórnie zgłosić się do tego ubezpieczenia na druku ZUS ZZA, ale już z nowym kodem tytułu ubezpieczenia, tj. 05 80. W deklaracji ZUS DRA sporządzonej za miesiąc, w którym korzysta ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej, powinien wtedy wykazać:

  • zerowe składki społeczne oraz zerową podstawę ich wymiaru, ponieważ za cały miesiąc przysługuje przedsiębiorcy zasiłek macierzyński,
     
  • pełną podstawę wymiaru składki zdrowotnej oraz zerową składkę zdrowotną.

Przykład

Pani Alina prowadzi działalność gospodarczą. Jest zgłoszona w ZUS do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 0 0 (czyli jako przedsiębiorca niemający prawa do renty i opłacający składki społeczne od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia). W dniu 14 maja 2017 r. urodziła dziecko i od tego dnia przysługuje jej zasiłek macierzyński w wysokości podwyższonej do kwoty świadczenia rodzicielskiego, tj. 1.000 zł (przed porodem pobierała z ZUS zasiłek chorobowy). Od 14 maja 2017 r. jako przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym, ale nadal jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wobec tego:

wyrejestrowała się z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 0 0, podając jako datę wyrejestrowania 14 maja 2017 r., a następnie
zgłosiła się od 14 maja 2017 r. do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 0 0.

Od 1 czerwca 2017 r. będzie jej przysługiwało zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej. Dlatego powinna dokonać zmiany kodu tytułu ubezpieczenia poprzez:

wyrejestrowanie się z ubezpieczenia zdrowotnego od 1 czerwca 2017 r. na druku ZUS ZWUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 0 0, a następnie
zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego od 1 czerwca 2017 r. na druku ZUS ZZA, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 80 0 0.

W deklaracji ZUS DRA sporządzonej za maj 2017 r. pani Alina wykaże zerowe składki społeczne oraz zerowe podstawy ich wymiaru, a składkę zdrowotną - w kwocie 297,28 zł, naliczoną od podstawy 3.303,13 zł. Natomiast w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA sporządzanej za miesiące od czerwca 2017 r. do kwietnia 2018 r. (tj. za miesiące, za które będzie jej przysługiwało zwolnienie), w bloku VII powinna wykazywać obowiązującą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast w polu dotyczącym kwoty składki - wpisywać wartość 0,00 zł.

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60