składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Gazeta Podatkowa nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017

Stopa procentowa składki wypadkowej w nowej firmie

Spółka jawna rozpoczęła swą działalność w maju 2017 r. Pierwszych pracowników zatrudniła jednak dopiero od 1 lipca 2017 r. Według jakiej stopy procentowej powinniśmy naliczać składkę na ubezpieczenie wypadkowe: 1,8% czy może w wysokości ustalonej według PKD?

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy, który rozpoczyna się 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i trwa do 31 marca następnego roku. Obecny rok składkowy rozpoczął się więc 1 kwietnia 2017 r. i będzie trwał do 31 marca 2018 r.

Sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe uzależniony jest przede wszystkim od liczby osób zgłoszonych przez danego płatnika do ubezpieczenia wypadkowego w poprzednim roku kalendarzowym. Jednak znaczenie ma też moment zgłoszenia danego podmiotu w ZUS jako płatnika składki na ubezpieczenie wypadkowe. W przypadku bowiem płatników, którzy - tak jak ma to miejsce w omawianej sytuacji - zostali zgłoszeni w ZUS w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku, obowiązują odmienne zasady ustalania liczby ubezpieczonych dla celów wyznaczenia wysokości stopy procentowej składki wypadkowej. Liczbę ubezpieczonych ustalają oni bowiem w oparciu o liczbę osób podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik składek został zgłoszony w ZUS. W przypadku spółki, o której mowa w pytaniu, liczbę ubezpieczonych należy więc ustalić według stanu z lipca 2017 r. Oczywiście nie należy tu brać pod uwagę podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu wspólników spółki jawnej, ponieważ spółka nie jest dla nich płatnikiem składek (wspólnicy rozliczają się w ZUS samodzielnie).

Jeżeli w lipcu 2017 r. spółka zgłosiła do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób, to obowiązuje ją stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Obecnie wynosi ona 1,8% (tj. 50% z 3,6%).

Jeśli jednak w lipcu br. spółka zgłosiła do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób (np. 10 pracowników), wówczas stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe powinna ustalić w wysokości określonej dla grupy działalności, do której należy. W taki bowiem sposób ustalają stopę procentową tej składki płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, ale nie przekazywali do ZUS informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe.

Grupę działalności ustala się na podstawie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, w którym podany jest rodzaj przeważającej działalności, do której dany płatnik został zaklasyfikowany, określony według rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 ze zm.

Stopę procentową składki wypadkowej spółka ustali w oparciu o tabelę stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005). Z tabeli tej należy odczytać wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe odpowiadającą grupie działalności, do której spółka została zaklasyfikowana według kodu PKD na poziomie sekcji (przykład).

Przykład

Spółka jawna prowadzi działalność od 8 maja 2017 r. Jednak dopiero od 1 lipca zatrudniła pierwszych pracowników, a dokładnie 11. W celu określenia obowiązującej spółkę (jako płatnika składek) stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 marca 2018 r.):

- na podstawie zaświadczenia o nadaniu numeru REGON ustaliła ona rodzaj przeważającej działalności według PKD 2007, do której została zaklasyfikowana, tj. 46.42.Z - "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia";
- na podstawie dwóch pierwszych cyfr, tj. 46 ustaliła, że została zaklasyfikowana do sekcji G - "Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle" działu 46 - "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi";
- z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia MPiPS w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków spółka odczytała, że dla grupy działalności oznaczonej kodem PKD G-46 stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 0,93%.

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60