składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017

Składki na FP i FGŚP za pracownika młodocianego

Od października br. zatrudniam pracownika młodocianego, który ma w umowie o pracę ustalone minimalne wynagrodzenie stosownie do roku nauki. Czy powinnam opłacać za niego składki na Fundusz Pracy i FGŚP?

Składkę na Fundusz Pracy za pracownika (także młodocianego) pracodawca jest zobowiązany opłacać od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania jej rocznego limitu), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2017 r. wynosi ono 2.000 zł). Z kolei składkę na FGŚP pracodawca opłaca za pracowników (w tym młodocianych), również od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych (bez stosowania jej rocznego ograniczenia), ale niezależnie od jego wysokości.

Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych (społecznych) dla pracowników młodocianych stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany u pracodawcy z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. W podstawie tej uwzględnia się więc pracownikowi młodocianemu wszelkie wypłaty uznane za jego przychód.

W stosunku do pracowników młodocianych określono jednak dolną granicę wysokości ich wynagrodzenia (co nie oznacza, że pracodawca nie może ustalić pracownikowi młodocianemu pensji w wyższej kwocie). Jest ono obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (patrz tabela).

Wynagrodzenie młodocianego ustalone - tak jak w omawianym przypadku - na najniższym poziomie jest niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku opłacania za niego składki na Fundusz Pracy, ale jest zobowiązany opłacać za niego składkę na FGŚP.

Naliczone za pracownika składki na FGŚP pracodawca wykazuje jedynie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.


Druk deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA jest dostępny w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Składki ZUS.

Dolny limit wynagrodzenia pracownika młodocianego
Rok nauki Limit Kwota obowiązująca  w okresie 1.09.2017 r. - 30.11.2017 r.
4% 168,83 zł
II 5% 211,03 zł
III 6% 253,24 zł

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60