składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (265) z dnia 1.04.2010

Umowa o praktykę absolwencką a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy

1) W naszej firmie na podstawie umowy o praktykę absolwencką pracuje osoba będąca absolwentem szkoły wyższej. Z tego tytułu uzyskuje wynagrodzenie. Czy od tego wynagrodzenia należy liczyć składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy?

Od świadczenia pieniężnego wypłaconego z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej należna jest tylko zaliczka na podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. nr 127, poz. 1052), dalej ustawy osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, może przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła, co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia. Powołany wyżej przepis stosuje się do osób, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły za granicą, uznane za równorzędne świadectwu ukończenia polskiego gimnazjum zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - art. 2 ust. 2 ustawy.

Praktyka może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie. Jeżeli jednak strony umowy określą odpłatność, to nie może być ona wyższa od dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli obecnie nie wyższa niż 2.634 zł).

Odbywanie praktyki absolwenckiej nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wymienionym w ustawach o sus i zdrowotnej. Tym samym od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tego tytułu podmiot przyjmujący na praktykę nie rozlicza składek ZUS.

Kwota świadczenia podlega jednak opodatkowaniu. Zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy o pdof, zaliczkę na podatek dochodowy pobiera się stosując najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej, czyli 18%. Przy poborze zaliczki na podatek dochodowy brak jest podstawy do uwzględniania kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej podatek. Biorąc powyższe pod uwagę, zaliczka od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich wynosi 18% uzyskanego przychodu przez praktykanta.
 

 

Przykład

 

Firma przyjęła na praktykę osobę będącą absolwentem szkoły wyższej w wieku 24 lat. W umowie o praktykę absolwencką określono wynagrodzenie na kwotę 1.000 zł. Firma nie zgłasza tej osoby do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpieczenia zdrowotnego. Od uzyskanego przychodu pobiera tylko zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 180 zł, zgodnie z wyliczeniem: 1.000 zł x 18% = 180 zł.

Kwotę pobranej zaliczki płatnik jest obowiązany przekazać w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał zaliczkę, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 38 ust. 1 ustawy o pdof).

Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik obowiązany jest przesłać również do tego urzędu deklarację roczną PIT-4R z wykazaną kwotą zaliczek pobranych z tego tytułu (art. 38 ust. 1a ustawy o pdof). Płatnik powinien ponadto do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przekazać praktykantowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania praktykanta, informację PIT-11 (art. 39 ust. 1 ustawy o pdof).

2) Czy umowę o praktykę absolwencką możemy zawrzeć ze studentem w wieku 24 lat, który kończy studia w czerwcu br.?

Tak. Z art. 2 ust. 1 ustawy wynika, że osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia. Osoba, o której mowa w pytaniu, spełnia ww. warunki, a tym samym nie ma przeszkód aby zawrzeć z nią umowę o praktykę absolwencką.

Zwracamy uwagę! Umowa o praktykę absolwencką, nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 K.p. oraz nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące. Zawarcie kolejnej umowy pomiędzy praktykantem a tym samym podmiotem przyjmującym na praktykę jest możliwe tylko na łączny okres, nieprzekraczający 3 miesięcy. Powyższe wynika z art. 5 ust. 3-5 ustawy.

3) Zawarliśmy umowę o praktykę absolwencką z osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Czy straci ona prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli będziemy jej wypłacać świadczenie pieniężne w wysokości 1.000 zł?

Tak. Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, w okresie odbywania praktyki absolwenckiej zachowuje prawo do zasiłku, jeżeli miesięczne świadczenie pieniężne za odbywanie odpłatnej praktyki nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie kwoty 658,50 zł. Tak wynika z art. 75 ust. 1 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.