składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 5.08.2021

Ulgi dla przedsiębiorcy w opłacie składki zdrowotnej

Co do zasady, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opłaca za siebie m.in. składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Gdy przedsiębiorca spełnia odpowiednie warunki, może być zwolniony z obowiązku jej opłacania do ZUS.

Składka zdrowotna

Generalnie posiadanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego wiąże się z obowiązkiem opłacania składki zdrowotnej. Najniższa obowiązująca przedsiębiorcę miesięczna podstawa wymiaru tej składki w 2021 r. wynosi 4.242,38 zł (tj. 75% z 5.656,51 zł), a wyliczona od niej kwota składki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wynosi 381,81 zł (4.242,38 zł × 9%).

Zwolnienie z opłaty składki

Niektóre osoby prowadzące pozarolniczą działalność mogą być zwolnione z obowiązku opłacania za siebie składki zdrowotnej z prowadzonej firmy. Dotyczy to:

• emeryta lub rencisty

Z obowiązku opłacania (za dany miesiąc kalendarzowy) składki zdrowotnej z prowadzonej działalności gospodarczej jest zwolniony przedsiębiorca mający ustalone prawo do emerytury lub renty, co wynika z art. 82 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej ustawą zdrowotną. Treść tego przepisu wskazuje, że składka zdrowotna nie jest opłacana przez przedsiębiorcę (w tym także korzystającego z ulgi na start), którego świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2021 r. - 2.800 zł), o ile z tytułu prowadzonej działalności:

1) uzyskuje on przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, tj. obecnie 625,44 zł lub

2) opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

• niepełnosprawnego przedsiębiorcy

Ulga w opłacaniu składki zdrowotnej jest również przewidziana dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy (w tym także korzystającego z ulgi na start). Reguluje to art. 82 ust. 9 ustawy zdrowotnej. Aby taka osoba mogła skorzystać z tej ulgi, powinna spełniać poniższe warunki:

1) legitymować się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności i

2) z tytułu prowadzonej działalności:

  • uzyskiwać przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (czyli obecnie kwoty 625,44 zł) lub
  • opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

W tym przypadku zwolnienia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej ustawodawca nie uzależnił od wysokości pobieranego świadczenia rentowego. Oznacza to, że z preferencji tej mogą korzystać także renciści pobierający stosunkowo wysokie świadczenie rentowe (tj. wyższe niż kwota minimalnej płacy).

Obniżona kwota składki zdrowotnej

Z kolei przedsiębiorca posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, dla którego prowadzona pozarolnicza działalność stanowi jedyne źródło przychodu, może opłacać składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na pdof. Określa to art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej. Przy czym, ulgi tej nie stosuje się w przypadku niepełnosprawnych przedsiębiorców opłacających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej. Mogą z niej skorzystać niepełnosprawni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Przedsiębiorca na zasiłku macierzyńskim

Uprawnione do zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej z działalności są także osoby prowadzące działalność gospodarczą pobierające zasiłek macierzyński (niezależnie od tego, z jakiego tytułu pobierają ten zasiłek) w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego, czyli 1.000 zł. Takie uregulowanie zawiera art. 82 ust. 9a ustawy zdrowotnej. Przedsiębiorca spełniający te warunki, na czas pobierania zasiłku macierzyńskiego (tj. za pełne miesiące) nieprzekraczającego kwoty 1.000 zł, powinien zgłosić się w ZUS z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia, tj. 05 80 X X.

Podleganie ubezpieczeniu w okresie ulgi

Przedsiębiorca mający ustalone prawo do emerytury lub renty, a także legitymujący się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, który spełnia wymagane warunki, podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, jednak jest zwolniony z opłacania składki na to ubezpieczenie. W przypadku gdy:

 • dopiero rozpoczął prowadzenie działalności - ma obowiązek dokonać zgłoszenia siebie do tego ubezpieczenia (odpowiednio na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA),
 • nabył prawo do omawianej preferencji w trakcie prowadzenia działalności - nie może się wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozliczenia z ZUS

W drukach rozliczeniowych (tj. w ZUS RCA/ZUS RZA lub deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA) składanych do organu rentowego za każdy miesiąc kalendarzowy osoba uprawniona do ww. preferencji powinna wykazywać:

a) prawidłową podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, tj. nie niższą niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2021 r. - 4.242,38 zł),

b) kwotę składki zdrowotnej w wysokości:

  • 0,00 zł - jeżeli w danym miesiącu spełnione zostały warunki uprawniające do zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej lub
  • wynikającej z przemnożenia wykazanej podstawy wymiaru składki przez obowiązującą stopę procentową składki (tj. 4.242,38 zł × 9%) - jeśli nie spełnia warunków do omawianego zwolnienia.


Druki ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS RCA, ZUS RZA i ZUS DRA dostępne są w serwisie druki.gofin.pl, w dziale Składki ZUS.


Niepełnosprawny przedsiębiorca, który opłaca składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej kwoty zaliczki na pdof, w druku ZUS DRA lub raporcie ZUS RCA albo ZUS RZA wykazuje składkę w kwocie zaliczki na pdof.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.